La Regidoria d’Economia i Hisenda ha posat en marxa una plataforma en línia que permet pagar els tributs locals. La intenció de l’Àrea és ampliar aquesta passarel·la de pagament per tal que totes les gestions econòmiques puguen fer-se des de casa.

El regidor d’Economia i Hisenda, Carlos Flos, ha presentat avui la nova plataforma que ha posat en marxa l’Ajuntament per tal de facilitar al màxim el pagament dels tributs locals. Es tracta d’una passarel·la habilitada amb la col·laboració de Caixa Benicarló que permet pagar via Internet tots aquells rebuts que emet l’Ajuntament. Flos ha assenyalat que «es tracta d’un pas més en la modernització i en la millora dels serveis que ofereix l’Ajuntament» i ha afegit que «estem treballant per ampliar aquesta plataforma per tal que totes les gestions tributàries, incloses les domiciliacions, es puguen realitzar des de casa, sense haver de desplaçar-se a l’Ajuntament».

El regidor ha recordat que aquest nou servei s’afegeix al caixer automàtic que Caixa Benicarló té instal·lat a l’edifici consistorial, que facilita els pagaments immediats.

La plataforma de pagament de tributs locals és accessible des del portal principal del web municipal i només cal introduir les dades per tal de fer efectiu el pagament.

 

Foto Juanvi G.