L’Ajuntament de Vinaròs obrirà a la seua pàgina web www.vinaros.es la sol·licitud de les ajudes del “Chiquibono”, per a aquells pares i mares amb fills nascuts al 2018 o 2019 i que complisquen varios requisits.

Una subvenció destinada a afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar contribuint en el pagament de les despeses que suposa aconseguir aquesta conciliació, tant a través de la utilització dels serveis d’un centre o escola d’educació infantil, com a través de qualsevol altra via que decideixin els pares del menor.

L’import màxim d’ajuda serà de 125 € mensuals per a aquelles sol·licituds que obtinguin un total de 8 o més punts en la baremació. Per als que obtinguin 7 punts, l’import de l’ajuda serà del 75%; per als que obtinguin 5 i 6 punts l’import de l’ajuda serà del 50%; i per als que obtinguin entre 1 a 4 punts, l’import de l’ajuda serà del 25%.

La subvenció es concedirà des de setembre de 2020 fins a juliol de 2021.

Per a sol·licitar-ho cal entrar en la web de l’ajuntament www.vinaros.es i accedir a tràmits i gestions, dins de l’apartat seu electrònica.