• L’Ajuntament de la Jana, en Ple, va aprovar per unanimitat el nou pla de finançament del deute que permetrà a la localitat sortir de la intervenció de l’Estat i rebrà a partir de l’1 de desembre el 100% del PIE.

La petició de refinançament del deute heretat de l’anterior legislatura i que va realitzar l’Ajuntament de la Jana al Ministeri d’Hisenda en el mes de setembre ja ha sigut aprovada. Això permetrà al consistori de la Jana estalviar una quantitat important en interessos a partir de l’1 de desembre.

El pla de pagament a proveïdors al qual s’havia acollit l’Ajuntament de la Jana en la legislatura passada per a finançar el deute incloïa un tipus d’interès del 5,9%. Este finançament implicava la
retenció del 50% de la participació de tributs de l’Estat a causa de l’elevat deute que el consistori havia d’assumir. És a dir, un 50% de la quantitat que l’Estat destina a l’ajuntament pels tributs
recaptats, que representa un 10% del pressupost del municipi, es retenia fins al dia d’avui per a l’amortització del deute. Este fet impossibilitava que una gran quantitat de recursos municipals
pogueren ser destinats a despeses locals. El nou pla de refinançament, a més de rebaixar els costos financers amb la reducció del tipus d’interès fins a l’1,002%, permetrà fer el pagament
d’este deute en un període de 10 anys, de tal manera que s’acabarà de pagar l’any 2027.

L’assumpció del nou pla de refinançament és possible sobretot a la gestió econòmica que l’equip de govern de l’Ajuntament de la Jana ha portat a terme en els últims dos anys, que fa que puga
assumir a dia d’avui el seu deute i tornar a comptar amb el 50% de la participació que retenia l’Estat, el que suposa uns ingressos de 5.000 € mensuals addicionals que fins ara el consistori
municipal no rebia. L’Alcalde de la Jana, Domingo Tolós ha manifestat: “Este pla de refinançament autoritzat pel Ministeri d’Hisenda permetrà afrontar el deute de l’ajuntament i, per tant, reconduir al consistori a la normalitat econòmica tan desitjada per tots.”