El cine ha estat la temàtica escollida pels funcionaris de l’ajuntament en la seua disfressa per Carnaval.