Vilafamés 14/09/2017-. L’Ajuntament de Vilafamés ha interposat una denúncia contra el grup de persones que va interrompre el concert de la Banda de Música La Lira en el tradicional acte de la ‘Serenata del Bou’, durant les passades festes d’agost. L’alcalde de la localitat, Abel Ibáñez, argumenta com un dels motius de la denúncia que “no es pot tolerar que en una plaça en la qual hi ha prop de mil persones, entre ells menors d’edat, gaudint d’un acte purament cultural com ho és un concert musical, un grup de gent interrompa l’acte i provoque un desordre públic”.

L’alcalde recorda que els membres del col·lectiu antitaurí van interrompre l’acte mostrant un llençol amb el lema “Serenata de sang” i cridant “Ja n’hi ha prou de maltractament” o “Este és un acte de maltractament”, fet que va provocar la resposta dels espectadors del concert i “ va generar uns moments de tensió innecessaris”.

Ibáñez explica que l’acte que es va celebrar el passat 13 d’agost és el símbol d’una de les tradicions més arrelades i multitudinàries que se celebren a Vilafamés però, insisteix, “no es realitza cap maltractament a cap animal”. El primer edil assenyala que durant el transcurs del concert de la banda de música hi ha un peça de carn de vedella penjada, que es compra en la carnisseria, i que simbolitza l’antiga escena, quan després de matar al bou es penjava la carn per al seu assecat, com es cap a amb tots els animals, per a vendre la carn entre els veïns l’endemà”.

L’alcalde de Vilafamés ha explicat que ha deixat que transcorregueren les festes per a interposar aquesta denúncia, que en aquests moments està en procés de recerca. Així mateix, Ibáñez ha volgut recalcar que “l’Ajuntament té tot el suport de la banda de música i de molts veïns de la localitat”.

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Vilafamés interpone una denuncia contra las personas que interrumpieron la ‘Serenata al Bou’

 

Vilafamés 14/09/2017-. El Ayuntamiento de Vilafamés ha interpuesto una denuncia contra el grupo de personas que interrumpió el concierto de la Banda de Música La Lira en el tradicional acto de la ‘Serenata al Bou’ en las pasadas fiestas de agosto. El alcalde de la localidad, Abel Ibáñez, argumenta como uno de los motivos de la denuncia que “no se puede tolerar que en una plaza en la que hay cerca de mil personas, entre ellos menores de edad, disfrutando de un acto puramente cultural como lo es un concierto musical, un grupo de gente interrumpa el acto y provoque un desorden público”.

El alcalde recuerda que los miembros del colectivo antitaurino interrumpieron el acto mostrando una sábana con el lema ‘Serenata de sangre’ y gritando ‘Basta ya de maltrato’ o ‘Éste es un acto de maltrato’, lo que provocó la respuesta de los espectadores del concierto y “generó unos momentos de tensión innecesarios”.

Ibáñez explica que el acto que se celebró el pasado 13 de agosto es el símbolo de una de las tradiciones más arraigadas y multitudinarias que se celebran en Vilafamés pero, insiste, “no se realiza ningún maltrato a ningún animal”. El primer edil señala que durante el transcurso del concierto de la banda de música hay un pieza de carne de ternera colgada, que se compra en la carnicería, y que simboliza la antigua escena, cuando después de matar al toro se colgaba la carne para su secado, cómo se hacia con todos los animales, para vender la carne entre los vecinos al día siguiente”.

El alcalde de Vilafamés ha explicado que ha dejado que transcurrieran las fiestas para interponer esta denuncia, que en estos momentos está en proceso de investigación. Asimismo, Ibáñez ha querido recalcar que “el Ayuntamiento tiene todo el apoyo de la banda de música y de muchos vecinos de la localidad”.