• Aquesta setmana, els alumnes del taller d’ocupació «Et Formem» han començat a recórrer els comerços de la ciutat per tal de recopilar dades amb l’objectiu d’actualitzar la versió en línia de la guia comercial de la localitat. L’última actualització de camp d’aquesta guia comercial i de serveis de la ciutat es va fer l’any 2011.

L’alumnat del taller d’ocupació «Et Formem», en col·laboració amb la Regidoria de Comerç, ha començat a actualitzar les dades de la versió en línia de la guia comercial i de serveis de Benicarló. Per tal d’emprendre la tasca, els alumnes recorren els diferents locals comercials de la ciutat per entregar un qüestionari. Una vegada emplenat, hi servirà per actualitzar les dades de la guia, que es troba disponible a la pàgina web municipal. L’última actualització de camp d’aquesta guia es va fer l’any 2011.

Aquest treball es durà a terme amb la col·laboració dels alumnes, el professorat i la direcció del taller, i té com a objectiu contribuir a aplicar de manera pràctica tots els coneixements acadèmics que els alumnes han anat assolint al llarg del temps en el qual s’ha dut a terme el taller d’ocupació. A banda, també es pretén que ajude els alumnes a desenvolupar les habilitats necessàries que els permeten la seua inserció laboral.