• Com cada any, l’Ajuntament de Canet lo Roig ha destinat una partida dels pressupostos municipals a sufragar part de les despeses de les associacions del municipi.

L’import total, que ascendeix a més de 30.000 euros, es distribuirà entre les entitats locals que conformen el teixit associatiu després de fer efectiva la signatura dels pertinents convenis i acords col·laboratius. 

“La implicació de les diferents associacions en el dia a dia del municipi és primordial per a continuar oferint una programació festiva, esportiva i cultural de primer ordre, a més de poder portar endavant iniciatives i projectes de caràcter social que beneficien a tot el poble”, ha indicat l’alcaldessa, María Ángeles Pallarés, “i a l’Ajuntament, com a administració, li correspon donar suport a la labor que realitzen perquè, a més de contribuir a dinamitzar la vida en l’entorn rural, són un element de cohesió social que promou la comunicació i interacció generacional i el treball en equip”, va afegir.

En concret, la partida destinada a subvencions en el present exercici s’eleva a 30.500 euros, que es repartiran de la següent forma:  L’Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Miquel Arcàngel percebrà 1.500 euros; l’Associació Musical Santa Cecilia rebrà 14.500 euros; a la Penya Taurina Canetana es destinaran 10.000 euros; l’Escola de Futbol Baix Maestrat comptarà amb una subvenció de 1.000 euros i la Unió de Joves Canetans disposarà de 3.500 euros.