NOTA DE PREMSA

 

Una estratègia feminista contra totes les violències masclistes, amb espais segurs per a la identitat i les opinions de tothom que hi participa, amb un repartiment de tasques que concilie les obligacions, fent servir el llenguatge inclusiu, i confeccionant una llista paritària i cremallera amb les 13 dones i els 13 homes que formen la candidatura electoral de L’Esquerra de Benicarló.

Un contracte ètic per a esdevenir referents de ciutadania en conducta, condemnant les actituds masclistes, racistes, xenòfobes, classistes, capacitistes o que ataquen tant la identitat i expressió de gènere com l’orientació sexual de les persones. Els recursos naturals, l’ecosistema i els medis urbà i rural són patrimoni global, i els candidats vetllaran per mantindre’ls per al futur. El servei a la societat implica el deure d’actuar amb professionalitat, imparcialitat i eficiència en favor de la ciutadania i el bé comú, anteposant els interessos de la societat als particulars.

L’Esquerra es compromet a lluitar contra la corrupció, el tràfic d’influències i els conflictes d’interessos que n’afavorisquen els privats en perjudici d’allò públic. Els recursos públics no es poden utilitzar per a finalitats privades, i els càrrecs no han de comportar privilegis a títol personal, ni familiar, ni del partit. Els sous en modalitat de dedicació plena no podran superar mai 2,5 vegades el salari mínim interprofessional.

L’assemblea de L’Esquerra de Benicarló va aprovar per unanimitat aquesta estratègia feminista i el seu contracte ètic com a principals valors per al funcionament durant els pròxims quatre anys de la coalició formada per Esquerra Unida, Esquerra Republicana i Canviem Entre Tots.