L’IES Vilafranca ha posat en marxa el cicle formatiu de grau mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència dins de l’àrea de serveis socioculturals i a la comunitat i que té una durada de 2.000 hores. 
 
El període d’admissió és del 16 al 29 de maig i el de matriculacions del 17 al 30 de juliol. Tota la documentació estarà disponible en la secretària de l’IES Vilafranca on també haurà d’entregar-se emplenada. 
 
Cal assenyalar que aquelles persones que no estiguen en possessió dels títols necessaris per a accedir al cicle hauran de realitzar la prova d’accés a cicles formatius que tindrà lloc els dies 10 i 11 de juny i el termini del qual de matrícula finalitza el 10 de maig. 
 
Per a més informació sobre el curs, eixides professionals, requisits d’accés i sobre la prova d’accés consular amb l’IES Vilafranca en horari de dilluns a divendres de 10h a 14h en el centre educatiu de forma presencial o en el 964 33 61 35.