La  confraria de Sant Antoni dedica el seu homenatje 2020 al matrimoni format per Llorenç Foix Escuder, “cononillet” i María José González Llorach “la Patxeta”. Tota una vida vinculada a la festa, personalment i familiarment, que volen conèixer de ben prop.

Per a Llorenç va la lloa i per a la seua dona també, en tota l’admiració del poble de Benicarló.

Persones vinculades amb la fest, uns majorals dels millors, corrien els anys 80 i ja no amollares esta devoció. 

Per gent com vatros i el treball amb abnegació la festa és molt popular a la ciutat de Benicarló.

L’esforç i l’armonia  que sempre vos ha caracteritzat als majorals i majorales que per la confraria  heu passat.

I, com no cal recordar, veient lo recolzament en la vostra filla que la confraria ha representat.

De part dels majorals els implica de satisfàcció recóneixer les persones  que deixen l’emprempta millor.

I per fer la festa complida els carros sortiran pels carrers saben que després de la lloa ja toca s’ha acabat i que esclate ben fort per la teua festivitat. 

 
Visca El Pare Sant Antoni!
 
 
 
Fernando Martínez Folch