• Marc Méndez Viver ha estat anunciat per la Comissió Organitzadora del Carnaval (COC) com el pregoner del carnaval 2019. 

Méndez és colaborador de la festa, membre de la comparsa Locura, amb la que ha participat durant molts anys en actuacions a la gala de reines, i  actualmente és també president de la Junta de Cofradies de la Setmana Santa de Vinaròs.