NOTA DE PREMSA
  • La localitat agraeix la implicació de Diputació perquè la Generalitat licite un nou pou
L’alcaldessa de Benassal, Mari Luz Monterde, ha valorat el compromís de la Diputació de Castelló per a adquirir els terrenys on es perforarà un nou pou que garantirà el proveïment d’aigua a la localitat i també a Vilafranca. El pou es perforarà en el terme municipal de Benassal, en uns terrenys que han sigut adquirits a aquest efecte per la Diputació de Castelló. A més, la institució provincial també s’ha encarregat de redactar el projecte perquè la Generalitat Valenciana licitara l’obra.
L’import de l’actuació ascendeix a 951.263,46 euros. El període d’execució de les obres serà de 28 setmanes.
La perforació preveu arribar al denominat aqüífer regional, a una profunditat aproximada de 1.000 metres. Per a transportar l’aigua fins a Vilafranca i Benassal s’aprofitarà la canalització ja existent.
Cal recordar que la perforació es realitzarà en les proximitats del pou de Llargueres, que ja va ser executat per la Conselleria d’Infraestructures. Aquest pou, si bé ofereix un cabal notable, no satisfà les necessitats de Benassal, Vilafranca i la seua indústria.
Tant Vilafranca com Benassal confien que el pròxim estiu estiguen executades les obres i l’aigua puga arribar a tots dos municipis.

NOTA DE PRENSA
Más cerca la garantía de abastecimiento de agua para Benassal
-La localidad agradece la implicación de Diputación para que la Generalitat licite un nuevo pozo
La alcaldesa de Benassal, Mari Luz Monterde, ha valorado el compromiso de la Diputación de Castellón para adquirir los terrenos donde se perforará un nuevo pozo que garantizará el abastecimiento de agua a la localidad y también a Vilafranca. El pozo se perforará en el término municipal de Benassal, en unos terrenos que han sido adquiridos al efecto por la Diputación de Castellón. Además, la institución provincial también se ha encargado de redactar el proyecto para que la Generalitat Valenciana licitase la obra. 
El importe de la actuación asciende a 951.263,46 euros. El periodo de ejecución de las obras será de 28 semanas. 
La perforación prevé llegar al denominado acuífero regional, a una profundidad aproximada de 1.000 metros. Para transportar el agua hasta Vilafranca y Benassal se aprovechará la canalización ya existente. 
Cabe recordar que la perforación se realizará en las proximidades del pozo de Llargueres, que ya fue ejecutado por la Conselleria de Infraestructuras. Este pozo, si bien ofrece un caudal notable, no satisface las necesidades de Benassal, Vilafranca y su industria. 
Tanto Vilafranca como Benassal confían en que el próximo verano estén ejecutadas las obras y el agua pueda llegar a ambos municipios.