Miles de benicarlandos, benicarlandes i veïns de la comarca acompanyen al Stm. Crist de la Mar, en Processó fins al Temple de Sant Pere Apòstol, després de romandre a l’Església de Sant Bartomeu, on va tenir lloc la pujada el passat dijous 4 d’abril i en el qual al llarg d’aquests dies s’ha celebrat el novenari , amb centenars de devots que han acudit a la Missa Novenari, a les 9 del matí i al Novenari a les 21 hores.

Han obert aquesta Processó, l’Associació de Bombos i Tambors Exalumnes de la Salle, i tancava la Processó la Banda de Música Ciutat de Benicarló.

Han acompanyant al Crist de la Mar, Alcaldessa, Corporació Municipal, Autoritats Civils i Militars, així com diferents Sacerdots de la Comarca i l’Il·lustríssim i Reverendíssim Bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.

 
Juanvi G.