Segons informa la Policia Local, han modificat la senyalització viària dels accessos a l’institut Josep Vilaplana.

Amb aquesta mesura es pretén donar una major seguretat als alumnes, creant la zona d’estacionament autobusos més ampla i eliminant tota una línia d’estacionament vehicles, per augmentar la visibilitat als vianants.