• Aquest Consell, que estarà format per representats dels diferents gremis, membres dels grups polítics, de l’església i de l’administració de Vallivana, és l’òrgan de treball i participació per dur endavant el Sexenni.
  • En els pròxims dies l’alcalde enviarà una invitació formal a les màximes autoritats, entre elles el Rei, els Presidents del Govern i Generalitat, per formar part del Comité d’ Honor del 54 Sexenni.
  • El termini de presentació per al concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni està obert fins el 17 de novembre.

 

Morella va aprovar ahir al ple ordinari la constitució del Consell de 54 Sexenni. Aquest estarà presidit per l’alcalde de la Ciutat, i tindrà representació de tots els gremis, de l’església, de l’administració de Vallivana i dels partits polítics. Com ha treballat en anteriors sexennis, aquest Consell serà el màxim òrgan de coordinació i participació per a l’organització de la festa més important de la ciutat de Morella que es celebra cada 6 anys.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, apunta que  “el Sexenni ja està en marxa i la part fonamental d’aquest event, és la participació i la implicació de tot un poble. Ens hem de sentir orgullosos del que som capaços de fer junts”.

També ha volgut recordar que qualsevol persona que vulga col·laborar en la festa té les portes obertes per donar suport en les múltiples tasques.

Des de fa setmanes els carrers ja treballen en l’ornamentació d’aquestos  i els nou gremis (Llauradors i Ramaders; Arts i Oficis; Professions,Indústria i Transport; Comerç i Turisme; Joventut; Gent Gran; i les Colònies de Morellans Absents i la Morellano-Catalana) estan constituint les noves juntes i, per tant, informant a l’Ajuntament de qui seran els nous alets i qui serà l’enllaç, representat en el Consell del  54 Sexenni.

A més de la presidència del Consell del Sexenni, aquest comptarà amb unes àrees de treball sobre les quals girarà l’organització de la festa morellana per excel·lència.  Aquestes àrees són les següents: Coordinació general, Promoció cultural, Tradicions, Seguretat, Comunicació i disseny, Promoció turística, Infraestructures i serveis, i voluntariat i participació.

Aquesta particular festa declarada festa de interés turístic nacional i BIC (Bé d’interés cultural) va albergar en l’última edició en 2012 al voltant de 150.000 persones.

Concurs Cartells i Comitè d’Honor

Per un altra banda, l’alcalde Rhamsés Ripollés, ha comentat que en els pròxims dies enviarà personalment la invitació formal per formar part del Comitè d’Honor del 54 Sexenni al Rei Felipe VI, al President del Govern, al President de la Generalitat, al President de la Diputació, al Bisbe de Tortosa i al Rector de la Universitat Jaume I.

A més a més, des de l’Ajuntament de Morella es recorda que fins el 17 de novembre, inclòs, els i les artistes poden enviar les propostes per al concurs del cartell anunciador del 54 Sexenni.

 

Morella, 20 d’octubre de 2017

 

 

Morella constituye el Consell del 54 Sexenni

 

  • Este Consell, que estará formado por representantes de los diferentes gremios, miembros de los grupos políticos, de la iglesia y de la administración de Vallivana, es el órgano de trabajo y participación para llevar adelante el Sexenni.
  • En los próximos días el alcalde enviará una invitación formal a las máximas autoridades, entre ellas el Rey, los Presidentes del Gobierno y Generalitat, para formar parte del Comité de Honor del 54 Sexenni.
  • El plazo de presentación para el concurso del cartel anunciador del 54 Sexenni está abierto hasta el 17 de noviembre.

 

Morella aprobó ayer en el pleno ordinario la constitución del Consell de 54 Sexenni. Este estará presidido por el alcalde de la Ciudad, y tendrá representación de todos los gremios, de la iglesia, de la administración de Vallivana y los partidos políticos. Como ha trabajado en anteriores sexenios, este Consell será el máximo órgano de coordinación y participación para la organización de la fiesta más importante de la ciudad de Morella que se celebra cada 6 años.

El alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, apunta que “el Sexenni ya está en marcha y la parte fundamental de este evento, es la participación y la implicación de todo un pueblo. Debemos sentirnos orgullosos de lo que somos capaces de hacer juntos “.

También ha querido recordar que cualquier persona que quiera colaborar en la fiesta tiene las puertas abiertas para dar su apoyo en las múltiples tareas.

Desde hace semanas las calles ya trabajan en la ornamentación de estas y los nueve gremios (Labradores y Ganaderos; Artes y Oficios; Profesiones, Industria y Transporte; Comercio y Turismo; Juventud; Mayores; y las Colonias de Morellanos ausentes y la Morellano-Catalana) están constituyendo las nuevas juntas y, por tanto, informando al Ayuntamiento de quienes serán los nuevos alets y quién será el enlace, representado en el Consejo del 54 Sexenni.

Además de la presidencia del Consell del Sexenni, este contará con unas áreas de trabajo sobre las que girará la organización de la fiesta morellana por excelencia. Estas áreas son las siguientes: Coordinación general, Promoción cultural, Tradiciones, Seguridad, Comunicación y diseño, Promoción turística, Infraestructuras y servicios, y voluntariado y participación.

Esta particular fiesta declarada fiesta de interés turístico nacional y BIC (Bien de Interés Cultural) albergó en la última edición en 2012 alrededor de 150.000 personas.

Concurso Carteles y Comité de Honor

Por otra parte, el alcalde Rhamsés Ripollés, comentó que en los próximos días enviará personalmente la invitación formal para formar parte del Comité de Honor del 54 Sexenni al Rey Felipe VI, al Presidente del Gobierno, al Presidente de la Generalitat, al Presidente de la Diputación, al Obispo de Tortosa y al Rector de la Universidad Jaume I.

Además, desde el Ayuntamiento de Morella se recuerda que hasta el 17 de noviembre, incluido, los y las artistas pueden enviar las propuestas para el concurso del cartel anunciador del 54 Sexenni.

 

Morella, 20 de octubre de 2017