• Nota en relació a nou cicle formatiu del centre

” L’Equip Directiu de l’ IES Joan Coromines està molt orgullós   d’informar-vos que dins del Pla d’impuls a la Formació Professional de   la Comunitat valenciana, s’ha reconfigurat l’oferta formativa al 
nostre centre, ampliant-la en el CICLE DE GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ 
SOCIAL (LOE).

Comuniquem que el nou procés extraordinari d’admissió i matrícula serà 
al mes de setembre. Tota la informació al respecte, estarà en el  nostre web.