Els representants de  la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO-PV en el Comitè d’empresa de l’ORGANISME AUTÒNOM DE CENTRES SOCIALS ESPECIALITZATS (OACSE) han portat davant la Inspecció de Treball les pràctiques de contractació temporal irregulars de l’Organisme  tant per l’abús de la formalització de contractes  en frau de llei,  com per la vulneració del dret a la llibertat sindical i la denegació d’informació. La denúncia ha estat interposada després que durant molts mesos, l’OACSE optés per la formula dels contractes per acumulació de tasques de curta durada, tot i haver llocs vacants de la plantilla que haurien d’haver estat ocupats de manera interina, tal com advertien  els representants sindicals de CCOO.

A instàncies de l’autoritat laboral, l’OACSE s’ha vist obligat a regularitzar la situació, i accedir a la petició de CCOO, qui argumentava que totes eixes places no es podien cobrir per contractes curts per acumulació de tasques, sinó interinament. Tal com argumenta CCOO,  només es pot recórrer a eixe  tipus de contractes  quan es donen situacions sobrevingudes, de difícil previsió. En canvi en els darrers temps l’OACSE ha fet un ús habitual d’eixa forma contractual, generant una situació abusiva de precarietat laboral.

A criteri de CCOO i la Inspecció de treball la situació calia regularitzar-se amb un procediment legal de cobertura de les places vacants. Els efectes de la denúncia de CCOO ha estat efectiva, i amb una premura inusitada, l’OACSE ha proposat al Comitè un procés de cobertura de les vacants ajustat al requeriment de CCOO, basat en la legalitat, d’acord en allò que estableix la llei, normes i reglaments de naturalesa laboral.

Des de  Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO seguirem lluitant per garantir els drets laborals dels treballadors i treballadores, per uns serveis públics eficients i de qualitat per a la ciutadania.

 

 

 

 

 

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here