El passat 26 de novembre, l’alumnat del Cicle d’Educació Infantil del IES Ramón Cid realitzà uns tallers educatius en la Plaça de la Constitució per a l’alumnat de 6é dels CEIP Mestre Francesc Català, Àngel Esteban i Mestre Eduardo Martínez Ródenas.

Aquestes activitats entren dintre del projecte “Derecho a Soñar” de la ONG d’activistes independents Balloona Matata, que té com a missió portar joguines als nens i nenes dels campaments de refugiats de Grècia. El dret a jugar és un dret reconegut dintre dels Drets Humans i de la Infància, i no estan respectats ni atesos en aquests campaments.

Durant la setmana anterior es varen realitzar xicotetes activitats en aquests centres per informar i conscienciar de la situació de les persones refugiades a Grècia i a la resta del món. Finalment el dia 26 de novembre,  el professorat i alumnat de 6é  d’aquests centres, participaren en uns tallers educatius a la Plaça de la constitució, que finalitzaren amb un esmorzar solidari. Els diners recavats, 131€, es destinaran a comprar joguines en Grècia i entregar-les en Nadal. Carmen Climent professora del IES Ramón Cid, participarà en aquesta acció com activista independent, i personalment serà qui entregue aquestes joguines.

 

Des de tota la comunicat educativa de Benicarló ens prestem a fomentar aquest tipus d’activitats, que treballen en valors importantíssims per construir una societat més justa com la solidaritat, la igualtat, i la convivència, i on els millors destinataris són els nostres menuts i menudes que representen i construiran el futur.

 

L’IES Ramón Cid vol agrair la col·laboració de l’Excm. Ajuntament de Benicarló, el Departament de Serveis que ens va ajudar a col·locar les carpes i tot el material necessari, i per suposat als CEIP Mestre Francesc Català, Àngel Esteban i Mestre Eduardo Martínez Ródenas que van participar i ajudar en l’organització d’aquesta activitat.