NOTA DE PREMSA

  •  La intenció es conscienciar a la ciutadania que cal circular a la velocitat correcta dintre del nucli urbà per evitar possibles accidents

 

Vinaròs, 06/05/2018

L’avinguda Lliberta disposa des de dimarts d’un radar pedagògic per mostrar als conductors la velocitat a la que circulen. Aquesta mesura, emmarcada dintre del projecte Ciutat Intel·ligent, té com a objectiu conscienciar a la ciutadania que cal respectar les normes viàries i sobretot no sobrepassar els límits de velocitat permesos dintre del municipi.

El radar només té una funció informativa i detecta la velocitat dels vehicles, alertant als conductors que rebaixen la velocitat en cas de superar el límit permès. Cal destacar que l’aparell també disposa d’una pantalla on es poden incorporar missatges com “Reduir velocitat” o “Atenció zona escolar”, així com qualsevol altra incidència que afecte al trànsit per tal de mantenir informats als conductors.

En aquest sentit el comissari de la Policia Local, Juanma Domenech, ha insistit que el radar s’ha ubicat en una de les zones més transitades de la ciutat, i a més, amb dos col·legis prop, amb la finalitat de conscienciar als conductors que cal respectar la velocitat.

D’altra banda, el radar recollirà estadístiques com volum de vehicles que circulen o la velocitat mitjana, unes dades útils per a la Policia Local de cara a l’organització del trànsit a la localitat, a més també de ser important per a la l’elaboració del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible que té previst redactar l’Ajuntament.

El regidor de Noves Tecnologies, Hugo Romero, ha destacat que “aquest radar es un projecte més dins del Pla de Ciutat Intel·ligent que s’està portant a terme des de l’Ajuntament, impulsat per la regidoria de Noves Tecnologies, amb la col·laboració de Governació. En aquesta filosofia, creiem que el utilitzar les noves tecnologies com a reforç i impuls de la seguretat viària és un factor positiu, i a més, ens permeten treballar per conèixer més la ciutat, com per exemple, en l’anàlisi estadístic del tràfic d’aquesta avinguda de cara a la implementació de qualsevol política pública.”

El radar es mantindrà a l’avinguda Llibertat en fase de prova, depenent dels resultats es canviarà d’ubicació o s’adquiriran nous aparells per ubicar-los en altres punts de la ciutat.