Premits de la rifa del dia 18 de gener 2020

 
1º Premi: Un excel.lent cavall
1 – 4209
2 – 1770
 
2º Premi: Una Cistella
1 – 4473
2 – 5414
 
3º Premi: Un porquet
1 – 1404
2 – 1980
 
NOTA: caduca als 15 dies