• Durant el dia d’avui els operaris han continuat amb les tasques de prevenció davant del risc de fortes precipitacions.

En concret els treballs s’han centrat a la zona del Triador, avinguda de Tarragona i carrer de Sant Pasqual, entre altres indrets de la localitat.

L’alcalde, Guillem Alsina, ha indicat que durant el passat mes d’agost es va acordar, amb la Regidoria d’Obres i Serveis i Policia Local, avançar aquestes feines de prevenció per abans de l’arribada de la tardor.

Unes tasques que aquests dies s’han vist reforçades davant de la preemergència taronja decretada per part de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergència de la Generalitat Valenciana.