• L’objectiu de les feines és millorar la senyalització horitzontal, a més de l’adequació de la caseta típica rural que hi ha a una de les rotondes

L’Ajuntament de Vinaròs ha rebut la construcció del carril lúdic esportiu fins a l’ermita i des de la Regidoria d’Obres i Serveis s’estan realitzant diverses actuacions per a millorar la seguretat viària en diversos trams del carril. Recordem que la segona fase del projecte ha suposat una inversió de 1.076.244,25 euros, que ha inclòs la creació d’una rotonda a l’encreuament de Dos Vilars, a més d’un pont per oferir una major seguretat per als veïns que practiquen esport.

Les tasques que s’estan efectuant són la senyalització, amb pintura del propi carril lúdic, la separació de la zona de vianants i la reservada per a bicicletes, a més de senyalitzar la distància recorreguda. Així mateix, també es treballa en l’adequació de la caseta típica de les zones rurals ubicada a la rotonda de Dos Vilars. Aquesta millora, comporta la retirada del residu de fibrocement existent, la reparació de la caseta i la plantació d’espècies vegetals per millorar la imatge de l’espai. L’empresa RODA CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO S.L. és l’encarregada de realitzar aquestes feines amb una inversió de 9.000€ i es preveu que estiguen enllestides durant aquest mes de novembre.

Cal destacar que per part de l’empresa que realitza l’obra, en les properes setmanes, inclouran millores com ampliació de zones amb tanques i pilons de senyalització, entre altres. Aquestes millores tenen un cost aproximat de 15.000€ i s’implementaran abans de finalitzar l’any.

D’altra banda, també cal assenyalar que amb el treball conjunt de la Policia Local, s’ha determinat reforçar la presència de reductors de velocitat per a millorar la seguretat, així com la senyalització vertical en aquelles zones més conflictives.