•  Els carrers de la Puríssima, del Beato Jacinto, dels Frares i el carreró del Forn han obert al trànsit després de que a finals de juny acabaren les obres d’urbanització

L’Ajuntament de la Jana ja ha obert al trànsit els carrers que s’acaben d’urbanitzar a la població: carrers de la Puríssima, del Beato Jacinto, dels Frares i el carreró del Forn. Les obres d’urbanització realitzades s’enquadren dins del Pla 135 de la Diputació de Castelló. Els treballs que s’han portat a terme han consistit a treure l’antiga pavimentació i canviarla per una de nova de formigó imprès, al mateix temps s’han eliminat les voreres i s’ha canviat la xarxa d’aigua potable i del clavegueram. Alhora s’han adaptat els comptadors de l’aigua a la nova ordenança i s’han posat tots a les parets de les cases. Per últim, s’ha fet un tractament químic damunt de la pavimentació perquè tinga una major resistència i una vida útil més llarga.

En tractar-se de carrers situats en el casc antic del poble, cal fer estudis arqueològics i un seguiment arqueològic durant les obres per vore si apareixen restes arqueològiques i això sempre fa que es retarden les obres més del que seria habitual.

“Estes obres de remodelació i urbanització dels carrers de la Jana les vam posar en marxa després de fer un estudi per prioritzar els carrers que estaven en pitjor estat. Primer es van urbanitzar els carrers del Perxe i de les Eres, ara s’han fet els de la Puríssima, del Beato Jacinto, dels Frares i el carreró del Forn i abans de final d’any tenim previst continuar el carrer dels Frares fins l’alçada del carrer d’Enmig i acabar la vorera de la dreta fins a l’ermita de Santa Anna”, ha conclòs el portaveu de l’equip de govern, Àlex Vilanova