Dijous, 20 de desembre de 2018, a les 19’30 hores

1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.

2. Expedient 12536/2018. Dictamen sobre proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà per a declarar Vinaròs municipi antitaurí i amic dels animals.

3. Expedient 12532/2018. Dictamen sobre Proposta del Grup Municipal Acord Ciutadà de suport a la denúncia del bloqueig a la justícia europea que el Tribunal Constitucional imposa als presos polítics Quim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull.

4. Despatx extraordinari.

5. Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

6. Precs i preguntes

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here