Dijous, 21 de desembre de 2017, a les 21.00 hores

PUNT 1r. Aprovació actes sessions plenàries següents:

  1. Acta sessió extraordinària núm. 17/2017 de 23 de novembre de 2017.
  2.  Acta sessió ordinària núm. 18/2017 de 30 de novembre de 2017.

PUNT 2n. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre setmana premis literaris 2017, corresponent a l’expedient núm. 42/17-TES.

PUNT 3r. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 24/2017, corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

PUNT 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 25/2017, corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

PUNT 5é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 26/2017, corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

Punt 6é. Dictamen a la proposta d’aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 27/2017, corresponent a l’expedient núm. I-002/17-HCADGP.

PUNT 7é. Dictamen a la proposta d’aprovació de la liquidació de la recaptació del teatre primaveraestiu 2017, corresponent a l’expedient núm. 22/17-TES.

PUNT 8é. Precs i preguntes.

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here