• Es tracta d’una aliança global de ciutats i governs compromesos amb la lluita al canvi climàtic, per reduir els seus impactes inevitables i facilitar l’accés a energia sostenible i assequible per a tots
  • Se suma així als més de set mil municipis signants de més de cinquanta països

L’Ajuntament de Peníscola en Ple ha aprovat el seu compromís amb el Pacte Europeu dels Alcaldes per al Clima i l’Energia, en el qual s’agrupen milers de governs locals que, de manera voluntària, es comprometen a implantar els objectius en matèria de clima i energia de la Unió Europea.

La iniciativa inclou ara, després de la seua posada en marxa el 2008, més de 7000 autoritats locals i regionals de 57 països que compten amb el suport tècnic i metodològic d’oficines especialitzades.

Els signants del Pacte, com Peníscola, comparteixen una visió comuna per a 2050: accelerar la descarbonització dels seus territoris, enfortir la seua capacitat per a adaptar-se als impactes ineludibles del canvi climàtic i aconseguir que els seus ciutadans gaudisquen d’accés a una energia segura, sostenible i assequible.

Peníscola, com a ciutat signant, es compromet a actuar per a donar suport a la implantació de l’objectiu europeu de reducció dels gasos d’efecte d’hivernacle en un 40% per a 2030 i l’adopció d’un enfocament comú per a l’impuls de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.

Per a traduir el compromís polític en mesures i projectes pràctics, Peníscola es compromet, a través de la seua integració en el grup, a presentar un Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible (PAUS). El pla inclourà un Inventari d’Emissions de Referència per a realitzar el seguiment de les accions de mitigació i una Avaluació dels Riscos i Vulnerabilitats Climàtics.

“Aquest és un compromís necessari i a llarg termini, pel qual anirem revisant cada dos anys el pla d’acció, avaluant el seu impacte i els beneficis que reporta a la comunitat local i global” ha assegurat el mateix alcalde, Andrés Martínez.