Estes valles ocupen la “zona azul” de antic edifici de les Angéliques.

Aixó es legal, si la obra ja està acabada.

Paguen ocupació de via pública, o tenen “carta blanca” per part de l’ajuntament?