’immoble ha estat ocupat durant els últims mesos però les pèssimes condicions de salubritat han fet que els ocupants abandonen l’edifici, moment en el qual, i d’acord amb els propietaris, s’ha pogut dur a terme la clausura.

L’immoble estava controlat des de feia mesos per la Policia Local per conflictes amb el veïnat, abocaments de residus, falta d’higiene i connexions elèctriques il·legals.

Seguint el protocol estipulat per a aquests casos, la Policia Local, amb la col·laboració de la Brigada d’Obres i Serveis, ha clausurat l’edifici.