• Presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

 

El passat mes de febrer, després de l’espoli d’oliveres mil·lenàries denunciat per la Taula del Sénia i l’Ajuntament d’Ulldecona, l’Assemblea de la Mancomunitat reunida a Sant Jordi va acordar per unanimitat «demanar a totes les administracions: provincials, autonòmiques, estatals, europees i mundials que, mitjançant les seves respectives competències (ajudes de tot tipus, normatives legals protectores), ajudin a acabar amb l’espoli d’aquests monuments vius i el seu entorn».

Aquesta feina de conservació i posada en valor d’aquest patrimoni monumental, viu i en producció, ja s’havia iniciat, primer per l’Ajuntament d’Ulldecona i, des de la creació de la Mancomunitat i l’Associació, conjuntament per tots plegats: sectors públics i privats de la zona i, a més, amb la col·laboració de moltes institucions a tots els nivells. Després de fer i mantenir actualitat un Inventari d’oliveres mil·lenàries que superen els 3,50 m de perímetre de tronc a 1,30 m del sòl, amb un total de 4.960 exemplars que converteixen aquesta zona en la de major concentració del món, s’ha registrat una Marca de garantia per fer oli sols d’aquestes oliveres i de qualitat màxima, amb 12 marques que l’elaboren. Però el perill de l’espoli continuava latent, sobretot a la part catalana, al no haver-hi cap norma de protecció com les que hi ha a altres indrets.

Diverses autoritats, parlamentàries i de govern, han visitat les Oliveres mil·lenàries del Territori Sénia i a totes elles se’ls ha explicat la situació d’aquest patrimoni únic al món i el perill que pateix per culpa de l’espoli.

Més recentment, Jordi Terrades i Rosa M.ª Ibarra, Diputats del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, van visitar estes oliveres, reunint-se amb Núria Ventura alcaldessa d’Ulldecona, Tere Adell gerent de la Mancomunitat i Jaume Antich president de l’Associació i informant-se de la situació actual en matèria de protecció i també de posada en valor de les oliveres mil·lenàries.

 

Acabem de veure amb satisfacció com el 27 de juny de 2018 el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar ha registrat al Parlament de Catalunya una Proposició de llei sobre la protecció d’oliveres monumentals que s’estructura en 24 articles, agrupats en IV títols i tres disposicions finals.

En ella es preveu la declaració d’oliveres monumentals i, per tant la protecció, de totes les oliveres situades a Catalunya, amb un perímetre de tronc igual o major de 350 cm mesurat a l’altura de 130 centímetres del sòl, que és la mateixa mida de l’inventari actual d’oliveres mil·lenàries del Territori Sénia.

 

Davant d’aquesta iniciativa, la Mancomunitat de la Taula del Sénia insta a tots els grups parlamentaris a cercar el consens necessari per tal de tirar endavant sense més demora la protecció d’aquests arbres monumentals.

 

 

+ info:            Tere Adell (608665504) y [email protected] Núria Ventura (678675742) [email protected]

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here