Dissabte 19 de juny, al local de la Banda de Música “Ciutat de Benicarló”, els  alumnes “Prova d’accès”  a l’Escola de Música.