• El deute que té la Comissió Organitzadora del Carnestoltes (COC) procedent de la gestió de la junta anterior, és de 65.000 euros.

La nova junta va compareixer ahir públicament per primera vegada a la Casa de la Cultura, i el president, Jordi Català va explicar que per reduir el deute s’ha acordat que les 30 comparses facen ara una derrama de 1.000 euros, mentre que de la resta podria ocuparse’n la COC després del Carnaval si el saldo és positiu. “Després del carnaval, la COC assumirà el que quedi i si no és possible assumir-lo tot, les comparses tornaran a fer una aportació, encara que sigui mínima, per a deixar el deute a zero”, va dir Català.

A més  de Català, la nova junta està formada pel vicepresident David Gil, la tresorera Inma Ferrer, la vicetresorera Raquel Navarro el secretari Javier Sorlí, la vicesecretària Lidia Rodríguez i els vocals Sonia Nogueiro, Javier Muñoz i José Vicente Saura.