Les dones “PAPERINERES”, també han volgut celebrar Santa Catalina i s’ho han passat molt

En acabar de sopar s’han sortejat un lot d’embotits i un pernil, sent les afortunades: Juanita Bas i Olga Avenoza.

Juanvi G.