• El director general de l’Aigua, Manuel Aldeguer, ha estat avui a Santa Magdalena

 El director general de l’Aigua de la Generalitat, Manuel Aldeguer, ha estat avui a Sta. Magdalena, acompanyat de l’alcalde, Sergio Bou, amb l’objectiu de comprovar la posada en funcionament de la connexió del pou de la Canonja amb el nou depòsit d’aigua potable, situat a Les Pedreres i la inversió del  qual ha superat els 57.494 €. La Generalitat s’ha fet càrrec del finançament dels treballs que permeten “d’una banda millorar i garantir el subministrament d’aigua potable i per un altre, reduir el consum energètic, ja que amb les dues bombes en funcionament el depòsit d’aigua s’ompli en un període de temps menor”,  ha explicat Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.

Aldeguer per part seua, ha anunciat que la Generalitat, en col·laboració amb l’Ajuntament de la localitat, ha iniciat ja la tramitació per a la “construcció d’un hort solar,  d’energia fotovoltaica al costat del depòsit de les Pedreres. L’ajuntament disposa de terreny suficient per a instal·lar panells d’energia solar, que la convertiran en energia mecànica per a posar en funcionament la bomba del depòsit d’aigua i així desconnectar-la del subministrament elèctric, la qual cosa suposa, d’una banda, un estalvi econòmic per als veïns i veïnes de Santa Magdalena i per un altre redueix les emissions de CO2”.

D’aquesta manera, l’alcalde de Santa Magdalena, ha confirmat que els serveis tècnics de l’Ajuntament s’encarregaran de la redacció del projecte, que posteriorment es remetrà a la Generalitat, perquè es faça càrrec de l’execució d’aquest. “En la línia de col·laboració entre administració local i autonòmica, posem en marxa aquest projecte global de subministrament d’aigua, que es complementarà amb la instal·lació de panells d’energia fotovoltaica”, matisa Sergio Bou, alcalde de Santa Magdalena.