NOTA DE PRENSA PP BENICARLÓ

 

El Partit Popular de Benicarló ha presentat l’informe de tresoreria que assegura que el regidor popular, José María Serrano, no tenia cap caixa de diners per fer pagaments en metàl·lic a proveïdors de l’Ajuntament en la passada legislatura. Els regidors del grup municipal del Partit Popular van presentar una instància en el consistori sol·licitant este informe al tresorer municipal a ran de les declaracions que l’alcaldessa, Xaro Miralles, va fer en el ple extraordinari del passat 23 de novembre.

L’informe de tresoreria detalla: “que havent pres possessió com tresorer de l’Ajuntament de Benicarló en data 1 d’abril de 2014, esta tresoreria no ha posat a disposició del regidor José María Serrano Forner, fons municipals en metàl·lic per a pagar factures”.