• Aquest any la Setmana Santa mos toca celebrar-la d’una manera molt diferent , però servint-nos del mitjans de comunicació social especialment la televisió i internet podem seguir les celebracions des de casa.

Les parròquies de Vinaròs i les del Arxiprestat del Baix Maestrat us conviden a viure i celebrar la Setmana Santa 2020 en tota la seua profunditat encara que sigue a “distancia “ del lloc i de la manera que cada any ho celebràvem.

Els diferents canals de televisió  TV2, TRECE TV, 8 Mediterraneo, Canal Terres del Ebre, Maestrat TV, ect, ect , ofereixen una ampla programació que mos permet seguir les celebracions.

Els Mossens de les vostres parròquies us desitgen una feliç Setmana Santa, a casa, junt a les vostres famílies i resen per tots vatros, especialment pels que per la enfermetat, la soledat o algun altra causa passen moments de dificultat .

Que Deu mos beneeixque i la Mare de Deu mos cuide.