En el plenari del mes d’octubre , en el punt 5 es passava a l’aprovació un reconeixement extrajudicial de crèdit per un import de 154.600 euros per despeses en les àrees de Cultura i Festes ( 21.000 € en l’agenda cultural, 54.000 € en el Festival de Vinaròs Arts Escèniques i 79.000 € en festejos). EL PVI votarem en contra perquè el informe de la intervenció era devastador ja que s’havia omés la seua funció encara que era preceptiva.

El informe de la intervenció anava en reparo perquè una volta fetes les oportunes comprovacions, va constatar que hi han factures de les regidories de cultura i de festes, per servicis per als que no existia crèdit pressupostari i també apareixen factures on s’han passat pel folro “La llei de Contractes”. L’equip de govern ( PSPV,TSV i Compromís), han incomplit les bases d’execució del pressupost 2021, on la intervenció diu j que es fan contractacions superiors a 5000€ hi ha que demanar oblitagatòriament tres presssupostos a tres empreses diferents. També diu molt clar el informe que el sector públic no podrá contractar verbalment , si no és un contracte d’emergència.

En el mes de juliol ja forem molt crítics, en la modificació de crèdit en la modalitat de suplement de crèdit, on es van incrementà les partides de Cultura i Fetes en 150000 €, perquè ja els diguem públicament que programar en diners és molt fácil, i no podiem entendre com havien buidat les seues partides, en tant sols tres mesos. Els vam dir que per natros era un desgavell perquè en la que estava queien, no havien sigut capaços de rebaixar cap impost als contribuïents.

Les seues prioritats no són les nostres, perquè la nostra ciutat té moltes mancances, i vostés els sobren diners i els destinen a partides que possiblement en altres temps més favorables hagueren contat amb el nostre recolzament. Però malauradament a dia d’avui disposem d’uns serveis tercermundistes, ens trobem amb molts carrers en mal estat, lloguem una nau industrial per fer pràctica esportiva, on el projecte d’activitat, adeqüació i el lloguer ens constarà més de 50.000€ / any i vostés destinen els recursos que sobren a cultura i festes.

Quan diners portem gastats? Un bon grapat, a més cal afegir també que es va tramitar un expedient per la contractació del suministrament en règim de lloguer de l’equipament de llum i so per el festival Vinaròs Arts Escèniques i altres actuacions a fer-se en la plaça de bous de Vinaròs, per un import de 28.812€.

Encara tenim que escoltar al plenari a la regidora de festes, argumentar que en algunes actuacions s’han contractat “la exclusivitat” i que no es podien demanar tres pressupostos, però s’ha fet tot legalment. També a la regidora de cultura, que per la cultura no hi ha preu. Però senyores, vostés no s’han llegit el informe de la intervenció, a vore si s’assabenten que es desfavorable, perquè han omés la seua funció ficalitzadora.

La seua gestió ens consta molts dineres a tots els vinarossencs, per a vostés tot si val però no a qualsevol preu. Natros tenim clar que l’ajuntament és un sector públic i no pot fer contractacions sense demanar pressupostos, si són contractes menors a diverses empreses, però vostés han deixat palés en el seu argumentari que no tenen idea de com funciona la llei de contractactació pública.

Mª Dolores Miralles Mir