Nova surtida del Club Motor Clássic Vinaròs, esta setmana a a Fredes