Terres de l’Ebre, Frontera o Frontissa

0

Vinaròs, i amb la plana que va del Coll de  Balaguer fins a Alcalà,   de molt antic, podríem dir que de sempre, han estat terres d’acolliment i que han fet de frontissa entre el Nord més agrest però al mateix temps mes industrialitzat i un Sud més dolç, més pla i també on era mes fàcil treballar la terra .

La nostra terra ha estat, de manera natural, un lloc de transició. Sempre hem cregut que els primers pobladors de les nostres terres, deixant a banda els mes antics que poblaven aquestes contrades al  neolític o possiblement  d’abans i tot, si mes no; amb l’arribada de Jaume I,  venien d’un lloc muntanyós, salvatge  i inhòspit, amb fortes  oscil·lacions climàtiques que només permetien l’agricultura i el pastoreig a les valls i segons en  quines condicions. Per contra aquí es van trobar amb unes terres planes amb un clima dolç, fàcils de treballar , on el pastoreig era relativament fàcil i amb pesca  i caça abundant. Aquest fet de trobar unes terres i un clima millor va esperonar a la gent pirinenca  a colonitzar les noves terres .

Les nostres terres, han desenvolupat a través dels segles una manera de ser  i una cultura pròpia, que malgrat que les diferencien de les terres veïnes, aprofiten en molts casos com a exemple de lo que pot ser la frontissa d’una única terra i com aquesta frontissa pot servir de nexe d’unió d’un mateix poble que malgrat totes les adversitats encara resta unit.

De tot això ens parlarà el proper divendres 22 a les  7 de la tarde a la Biblioteca Municipal Xavier Vega Castellví, autor del llibre “ Terres de l’Ebre, frontera i frontissa”.

ASSOCIACIÓ CULTURAL JAUME I          

Deixa una resposta

Please enter your comment!
Please enter your name here