La fase 2 de la desescalada relaxa algunes de les restriccions previstes en la primera etapa -amb la reobertura de les platges al bany, els cinemes o els centres comercials- però també manté altres.

Es podrà circular per la província en què es resideix en grups de màxim 15 persones, incloent els desplaçaments a segones residències. Les persones que viuen juntes poden ocupar totes les places d’un vehicle. Si no, han d’usar mascareta i només poden utilitzar dos seients per fila.

En qualsevol cas, les màscares seguiran sent obligatòries quan no sigui possible mantenir la distància interpersonal de dos metres tant en espais oberts com tancats, sempre que el seu ús no sigui incompatible amb l’activitat que s’estigui realitzant -Practicar esport, menjar o beure, per exemple-.

Platges

A les platges, els banyistes hauran de fer un ús responsable complint amb les recomanacions i normes establertes per les autoritats sanitàries. Es permetrà la pràctica d’activitats esportives, professionals o d’esbarjo, sempre que es puguin desenvolupar individualment i sense contacte físic. La ubicació de les tovalloles o gandules es durà a terme mantiendo la pertinent distància de seguretat de dos metres. Per la seva banda, els eixos de les para-sols no s’instal·laran a distàncies inferiors de quatre metres i les dutxes o rentapeus només podran ser utilitzats per una persona alhora.

La Generalitat ha remès als ajuntaments una guia de platges segures amb recomanacions davant el coronavirus en la qual proposa fórmules per controlar l’aforament i garantir el distanciament social, com fragmentar per sectors de població o per horaris a través de la reserva prèvia d’espai, l’anàlisi de flux de població en temps real, l’ús de drones, els torns intel·ligents o les pantalles d’informació 24 hores.

Piscines

Les piscines es podran obrir a el públic amb cita prèvia, un aforament màxim de l’30% o el que permeti complir amb la distància de seguretat. S’organitzaran a més horaris per torns. La neteja s’ha de fer al menys tres vegades a el dia i no es podrà fer ús de les dutxes dels vestidors ni de les fonts d’aigua.

Franges horàries per passejar i practicar esport

Es permet que fins a 15 persones -menors inclosos- puguin passejar o fer esport juntes en qualsevol franja horària excepte de 10 a 12 i de 19 a 20 hores, horari reservat per a l’activitat física dels majors de 70 anys.

Es podran reobrir les instal·lacions esportives cobertes. L’activitat esportiva requerirà cita prèvia, s’organitzaran torns horaris i es respectarà el límit de el trenta per cent de capacitat d’aforament i es podran utilitzar els vestidors.

Bars i restaurants però no discoteques

Podran reobrir a el públic els establiments d’hostaleria i restauració per a consum en el local, llevat de les discoteques i bars d’oci nocturn, sempre que no superin el 40% del seu aforament.

El consum dins de el local únicament podrà realitzar-se assegut a taula o reagrupacions de taules i, preferentment, mitjançant reserva prèvia. No s’admetrà l’autoservei en barra per part de client. Per la seva banda, les terrasses mantindran les mateixes restriccions que en la fase 1, amb l’aforament reduït a la meitat i amb grups de màxim 10 persones.

Cinemes i teatres

Tots els cinemes, teatres, auditoris i espais similars podran reprendre la seva activitat sempre que comptin amb butaques preassignades i no superin un terç de l’aforament autoritzat.

Es permet la prestació de serveis complementaris, com ara botiga, cafeteria o similars, però no de guarda-roba ni de consigna.

D’altra banda, a les biblioteques es podran fer consultes en sala sempre que no se superi un terç de l’aforament autoritzat i usar els ordinadors destinats als usuaris. No obstant això, les sales infantils i les col·leccions de lliure accés romandran tancades.

Les sales d’exposicions, monuments i equipaments culturals podran obrir sempre que no se superi un terç de l’aforament autoritzat i s’adoptin mesures per al control de control de les aglomeracions.

Centres comercials

Els centres i parcs comercials podran obrir amb un aforament màxim de l’30% de les seves zones comunes i de l’40% en cadascun dels establiments.

Això sí, no es permetrà la permanència de clients a les zones comunes excepte per al trànsit entre locals. Hauran de romandre tancades les àrees recreatives com a zones infantils, ludoteques o àrees de descans.

Petit comerç i mercats

Els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats professionals poden reobrir a el públic amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que es redueixi al 40% l’aforament en cadascuna de les plantes de les que consti i que garanteixi una distància mínima de dos metres entre clients.

En els locals en els quals no sigui possible mantenir aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins de el local d’un client i hi haurà un horari d’atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. Es podrà establir sistemes de recollida a l’establiment, esglaonada que eviti aglomeracions a l’interior de el local o el seu accés i un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

En el cas dels mercats ambulants es limitarà a un terç el nombre de llocs habitual per garantir el manteniment de la distància social de dos metres.

Hotels

Els hotels i allotjaments turístics podran obrir de nou les zones comunes sempre que no se superi un terç del seu aforament, així com les seves piscines i spas. Les activitats d’animació o classes grupals tindran un aforament màxim de vint persones, evitant l’intercanvi d’objectes, preferentment a l’aire lliure i respectant la distància mínima de seguretat entre tots els participants. En cas contrari, s’hauran d’utilitzar mascaretes. A més, es mantindrà la corresponent desinfecció d’objectes i material utilitzat.

A més, es podran realitzar activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a vint persones.

Noces i misses

L’aforament màxim dels llocs de culte passa d’un terç a un 50%. Les cerimònies nupcials i altres celebracions religioses podran realitzar-se en tot tipus d’instal·lacions, amb un aforament de el 50% i sense superar les cent persones en espais a l’aire lliure o les cinquanta persones en espais tancats.

Enterraments i vetlles

Els vetlles podran realitzar-se en tot tipus d’instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim de 25 persones en espais a l’aire lliure o quinze persones en espais tancats, siguin o no convivents. Els enterraments i cremacions es restringeixen a un màxim de 25 persones, entre familiars i cercles pròxims.

Visites a residències

La Generalitat podrà permetre les visites als residents d’habitatges tutelats i centres per a persones amb diversitat funcional. De fet, ja hi ha un protocol d’actuació per a aquests casos que es posarà en marxa tan aviat la Comunitat Valenciana entre en la fase 2 de la desescalada.

En el cas de les residències de gent gran, aquestes visites es realitzaran preferentment en supòsits excepcionals, com el final de la vida o l’alleujament de descompensació neurocognitiva de el resident. En cap cas estaran permeses en centres amb casos de Covid-19, confirmats o sospitosos.

Competicions esportives

Els esportistes integrats en clubs participants en lligues no professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, de manera individual i complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene, desenvolupat en els centres d’entrenament de què disposin els clubs o en un altre tipus d’instal·lacions que es trobin obertes a el públic.

Els clubs esportius professionals o societats anònimes esportives podran desenvolupar entrenaments de caràcter total complint amb les corresponents mesures de prevenció i higiene amb fins a un màxim de 14 persones.

Les tasques d’entrenament es desenvoluparan sempre que sigui possible per torns, evitant superar el 50% de la capacitat de la instal·lació per als esportistes. No podran assistir mitjans de comunicació.

La competició de les lligues professionals es reprendrà sense públic i a porta tancada, sempre que l’evolució de la situació sanitària ho permeti. Els mitjans de comunicació podran accedir per la retransmissió de la competició.

Congressos i conferències

Es permetrà la realització de congressos, trobades, reunions de negoci i conferències en pavellons de congressos, sales de conferències, sales multiusos i altres establiments i instal·lacions similars sense superar els 50 assistents i mantenint la distància mínima de dos metres o amb equips de seguretat. Es fomentarà la participació no presencial d’aquells que puguin prestar la seva activitat a distància.

Les residències, edificis, centres i instal·lacions, de naturalesa pública o privada, que tinguin per objecte l’allotjament i prestació de serveis hostalers i de restauració a personal científic, tècnic i investigador podran reprendre la mateixa. Amb les garanties de neteja i desinfecció recollides en l’ordre.