NOTA DE PREMSA

 

  • Dilluns passat, les regidores de TSV, i representants de l’executiva local es van reunir amb el vicepresident segon i conseller d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana.

La cita es va donar al Palau Pineda actual seu de la segona vicepresidència i conselleria d’habitatge a València.

En la reunió es van detallar diferents iniciatives i eines per a respondre a la problemàtica habitacional de la capital del Baix Maestrat; eines com la llei que permet a les administracions locals la compra d’habitatge de protecció pública mitjançant el dret de tanteig i retracte.

D’altra banda també es va tractar la recent notícia de l’adquisició per part de la conselleria d’habitatge de dos vivendes a la localitat, les quals seran vivendes de caràcter social i d’emergència habitacional, gestionades juntament amb l’Ajuntament de Vinaròs.

També un dels punts que es va reivindicar per part de les regidores de TSV, és la posada en marxa d’una oficina d’habitatge a la ciutat, servei de finestreta única en matèria d’habitatge, rehabilitació d’edificis i regeneració urbana. Tema en el qual des de la conselleria ja s’està treballant per a implementar en un futur immediat, mitjançant el projecte de xarxa XALOC.

Una reunió de treball molt profitosa en la que també es van parlar diferents aspectes i projectes de regeneració urbana de la ciutat de Vinaròs.