Els 10 treballadors de Sta. Magdalena, que formen part de les dues brigades forestals de l’Ajuntament, estan de formació durant aquests dies.

Personal de la Generalitat està realitzant un curs, tant teòric com a pràctic, sobre el maneig de diferents eines, que els permeten optimitzar el seu treball.

A més, també estan rebent formació en matèria de prevenció.