#Ocupació 
Aquesta setmana s'han obert tres borses de treball pel procediment concurs - oposició a l'Ajuntament de Vinaròs amb els següents perfils:

➡️ Enginyer tècnic industrial
➡️ Auxiliars administratius
➡️ Informadors turístics

? El termini per presentar les sol·licituds és fins al 16 de març de 2018. Les persones interessades poden consultar les bases i accedir 
als models de sol·licitud a través del següent enllaç: http://bit.ly/2G1dVQU

------------------------

Esta semana se han abierto tres bolsas de trabajo por el procedimiento concurso - oposición en el Ayuntamiento de Vinaròs con los siguientes perfiles:

➡️ Ingeniero técnico industrial
➡️ Auxiliares administrativos
➡️ Informadores turísticos

? El plazo para presentar las solicitudes es hasta el 16 de marzo de 2018. Las personas interesadas pueden consultar las bases y 
acceder a los modelos de solicitud a través del siguiente enlace: http://bit.ly/2G1dVQU