L’Ajuntament de Vilafranca, amb ajuda de la maquinària de la Diputació de Castelló, està duent a terme la millora de diverses pistes i camins rurals del terme municipal.

En aquesta primera fase de millores, s’estan arreglant les que van resultar més danyades i de difícil trànsit després de les pluges i neus dels últims mesos.

Els treballs consisteixen, principalment, en aplanar els camins i arreglar els forats i desperfectes existents. Es té previst continuar amb els treballs en noves zones a la tardor.