NOTA DE PREMSA

  • CSIF no va estar a Vilafranca quan el PP va intentar eliminar el servei
“Vilafranca reivindica el Samu 24h governe qui governe”. Amb aquesta contundència ho ha expressat l’alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, davant del “sorprenent” comunicat que ha enviat avui el sindicat CSIF. Davant aquest comunicat l’Ajuntament de Vilafranca manifesta que:
-CSIF en cap moment s’ha interessat a l’Ajuntament de Vilafranca pel Samu 24h
-En els 10 anys en què el Samu va estar operativa només 12 hores sota el mandat del PP CSIF mai va exigir que passés a 24h
-Quan el govern del PP va intentar eliminar el servei ningú del sindicat va acudir a manifestar-se amb els veïns de Vilafranca, Els Ports i Aragó, per exigir que es mantingués el servei. Sí que van estar CCOO i UGT.
-Amb el canvi de govern a la Generalitat hem passat de la intenció d’eliminar el Samu a que s’inicien els tràmits perquè es creï una unitat 24 hores a Vilafranca.
-Des aquest any, gràcies a un nou conveni sanitari amb Aragó, el Samu presta servei també a municipis de Terol, cosa que no succeïa sota governs del PP
-L’Ajuntament de Vilafranca sempre ha reivindicat el Samu 24h. La prova és que el mateix president de la Generalitat ha anunciat la posada en marxa del servei a Vilafranca.
-Quan governava el PP CSIF mai es va interessar pel Samu de Vilafranca, ni va exigir la seva posada en marxa les 24h, ni tan sols va dir res quan es va intentar eliminar, per la qual cosa entenem que més que una reivindicació en el seu comunicat únicament pretenen el desgast polític més enllà de l’atenció als ciutadans.
-L’Ajuntament de Vilafranca demana al sindicat que abans d’emetre comunicats es dirigeixi al municipi per conèixer la realitat assistencial de la localitat i el treball que ha dut a terme el consistori, en representació de tots els veïns, per millorar els serveis sanitaris.

 

NOTA DE PRENSA

Vilafranca reivindica el SAMU 24h gobierne quien gobierne
-CSIF no estuvo en Vilafranca cuando el PP intentó eliminar el servicio
“Vilafranca reivindica el Samu 24h gobierne quien gobierne”. Con esta contundencia lo ha expresado el alcalde de Vilafranca, Óscar Tena, ante el “sorprendente” comunicado que ha enviado hoy el sindicato CSIF. Ante este comunicado el Ayuntamiento de Vilafranca manifiesta que: 
-CSIF en ningún momento se ha interesado en el Ayuntamiento de Vilafranca por el Samu 24h 
-En los 10 años en los que el Samu estuvo operativa sólo 12 horas bajo el mandato del PP CSIF nunca exigió que pasase a 24h 
-Cuando el gobierno del PP intentó eliminar el servicio nadie del sindicato acudió a manifestarse con los vecinos de Vilafranca, Els Ports y Aragón, para exigir que se mantuviese el servicio. Sí que estuvieron CCOO y UGT.
-Con el cambio de gobierno en la Generalitat hemos pasado de la intención de eliminar el Samu a que se inicien los trámites para que se cree una unidad 24 horas en Vilafranca. 
-Desde este año, gracias a un nuevo convenio sanitario con Aragón, el Samu presta servicio también a municipios turolenses, algo que no sucedía bajo gobiernos del PP
-El Ayuntamiento de Vilafranca siempre ha reivindicado el Samu 24h. La prueba es que el mismo president de la Generalitat ha anunciado la puesta en marcha del servicio en Vilafranca. 
-Cuando gobernaba el PP CSIF nunca se interesó por el Samu de Vilafranca, ni exigió su puesta en marcha las 24h, ni siquiera dijo nada cuando se intentó eliminar, por lo que entendemos que más que una reivindicación en su comunicado únicamente pretenden el desgaste político más allá de la atención a los ciudadanos.
-El Ayuntamiento de Vilafranca pide al sindicato que antes de emitir comunicados se dirija al municipio para conocer la realidad asistencial de la localidad y el trabajo que ha llevado a cabo el consistorio, en representación de todos los vecinos, para mejorar los servicios sanitarios.