• L’Ajuntament de Vinaròs ha aprovat la modificació inicial de l’ordenança reguladora dels preus públics per prestació de serveis i activitats socioculturals i d’esplai, que s’exposarà al públic durant el periode d’un mes per a poder formular les corresponents al·legacions.

L’objectiu és reduir i agilitar els tràmits burocràtics a l’hora de fixar un preu públic i poder celebrar-les.

El PP de Vinaròs ha informat que presentarà quatre al·legacions. La primera en les activitats de foment de l’esport, com poden ser la marató popular, el dia de la bici o la caminada popular, plantejant una rebaixa del preu 5 a 3 euros. Una altra proposta es refereix al teatre professional, les entrades del qual actualment costen 5 euros i l’abonament per a cinc obres té un cost de 20 euros.

Els populars creuen que seria millor fixar un descompte en el preu de l’abonament d’un 20%, ja que hi haurà edicions en les quals potser no hi ha cinc obres sinó menys o més. També al·legarà el PP que l’ordenança contempli una rebaixa en l’entrada general de les obres de l’Aula de Teatre (que actualment costa 5 euros) per a aquells que tinguin el Carnet Jove.

L’última proposta del PP consisteix a afegir una cinquena categoria de preus en l’apartat per a una altre tipus d’espectacles.