• La ciutat de Vinaròs ha sigut invitada a participar en el Congrés Nacional del Medi Ambient celebrat a Madrid els dies 27, 28 i 29 de novembre.

En la convocatòria a participar en la taula de debat, respecte a la implementació de les estratègies de desenvolupament urbanes sostenibles integrades, han acudit l’arquitecta municipal i el regidor de Govern Obert, Hugo Romero Ferrer.

A la taula de debat s’han posat en comú experiències de regeneració de les ciutats entre les quals estaven Málaga i Bilbao, així com el representant del Ministeri d’Hisenda com a organisme intermedi de gestió dels fons europeus.

En aquesta s’ha posat de manifest la necessitat de treballar, de forma integral i transversal, els problemes de les ciutats i la importància i necessitat d’incloure la participació ciutadana en el disseny de solucions i estratègies.