Dijous, 12 de juliol de  2018

 

Ha mort Bartolomé Forés Forés

a l’edat de 88 anys.

.

 

Domicili: Carrer Cabanes,

 

Responso: Divendres, 13 de juliol de 2018
a les 10’30 del matí
a la capella del Tanatori

.

Tanatori: Remsa