Divendres, 7 d’abril de 2017
Ha mort Elisa Guimerá Anglés (Mare del propietari de Màrmoles Ayza)
a l’edat de 92 anys.
Domicili: Camí La Volta, s/n
Sepeli: Diumenge, 9 d’abril de 2017

A les 5 de la tarde

a la parròquia de Santa María del Mar

Tanatori: Virgen del Lidón