Dimarts, 11 d’abril de 2017
Ha mort Dolores De la Iglesia Díaz
a l’edat de 82 anys.
Domicili: Carrer Sant Francesc,
Sepeli: Dimecres, 12 d’abril de 2017

A les 4’30 de la tarde

a la parròquia de Sant Bertomeu

 

Tanatori: Remsa