Dissabte, 2 de febrer de 2019

 

Ha mort Manuel Colom Galán

a la edat de 60 anys.

.

Domicili:

.

Sepeli: Diumenge, 3 de febrer de 2019,

de les a les 12’30 del matí

a la Capella del Tanatori de Peníscola.